Een bijzondere gift

Nalatenschap

U schenkt extra geluk aan een kwetsbare groep mensen, wanneer u de Vrienden van ORO in uw testament opneemt.

Wij, maar bovenal de cliënten van ORO, zijn blij met elke gift, klein en groot. In een testament mogen vanzelfsprekend ook kleine bedragen opgenomen worden. Nalaten aan een goed doel met ANBI-status is vrijgesteld van erfbelasting. Uw nalatenschap kan 100% ingezet worden voor het goede doel. Dat geeft een goed gevoel!

De Vrienden van ORO hebben deze ANBI-status, uw gift komt dus volledig ten goede aan extra geluksmomentjes voor de cliënten van ORO.

U kunt uw nalatenschap op de volgende manieren regelen:

Een legaat: dit is een bepaling in uw testament waarmee u van tevoren een vastgesteld bedrag nalaat aan de Vrienden van ORO
Een erfstelling: hiermee kunt u een bepaald percentage van de erfenis vastleggen in een notariële akte

Meer weten? Raadpleeg dan de volgende sites:
www.erfwijzer.nl
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl
www.testamenttest.nl

Jubileum, opening, evenement, …

Wat is er mooier om op uw speciale dag ook de cliënten van ORO mee te laten vieren. Schenk (een deel) van uw gekregen giften aan de Vrienden van ORO.

Viert u binnenkort een jubileum op het werk? Of opent u binnenkort een nieuw pand? Heeft u al eens overwogen om een deel van de giften aan een goed doel te schenken? Dat geeft iedereen een goed gevoel.

Wij, maar vooral de cliënten van ORO, zijn blij met elke bijdrage. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag de Vrienden van ORO te integreren in uw jubileum, opening of ander evenement,  info@vriendenvanoro.nl of bel met 0492 53 00 53.