Wat doen wij?

De Stichting Vrienden van ORO ondersteunt activiteiten en projecten op locaties van ORO ten behoeve van de cliënten. Stichting ORO en/of haar medewerkers kunnen een aanvraag indienen wanneer zij signaleren dat er behoefte is aan een bepaalde voorziening of aankoop. Op deze manier kan er heel gericht worden geholpen en komen extraatjes direct ten bate van het welzijn van de cliënten.

Het bestuur van de Vrienden van ORO maakt en bewaakt het beleid en de continuïteit van de stichting. Een sponsorcommissie binnen ORO verzamelt de ingediende wensen en ideeën voor sponsoring. Kleinere aanvragen worden, binnen vastgestelde kaders, zelfstandig beoordeeld en afgewerkt, grotere projecten worden beoordeeld in nauwe samenwerking met het bestuur van de stichting.

Betrokken

Indien gewenst worden Vrienden van ORO betrokken bij de totstandkoming van een project. Ook wordt gezamenlijk besproken of en zo ja op welke manier inhoud kan worden gegeven aan een passende tegenprestatie.

Acties

Misschien wilt u als bedrijf, instelling of school een actie voor de Vrienden van ORO op touw zetten. Uiteraard willen we graag meedenken over het exacte doel en bijvoorbeeld mogelijkheden om informatie over onze doelgroep te delen. U kunt te allen tijde hierover contact met ons opnemen. We denken graag met u mee.