Wie zijn wij?

De Stichting Vrienden van ORO ondersteunt projecten, activiteiten en diensten ten behoeve van de cliënten van Stichting ORO.

Bij Stichting ORO zetten zich dagelijks meer dan duizend medewerkers en zevenhonderd vrijwilligers in om mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsstoornis te ondersteunen. Naast deze noodzakelijke zorg en ondersteuning dragen ook extra voorzieningen bij aan de levenskwaliteit van de cliënten. Zoals een fijne snoezelruimte, instrumenten voor het muzieklokaal, een goede duofiets of aanpassingen aan de kinderboerderij. Het zijn juist deze extraatjes die zorgen voor levensgeluk en genietmomenten, die zo ontzettend belangrijk zijn.

De Vrienden van ORO zetten zich in om deze extraatjes, waarvoor doorgaans geen budget is, toch mogelijk te maken voor de cliënten van Stichting ORO.

De Stichting Vrienden van ORO heeft geen eigen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding voor hun diensten. Door deze aanpak is de stichting in staat om haar kosten bijzonder laag te houden. Zo kunnen vrijwel alle middelen die beschikbaar komen geheel worden besteed aan de doelstelling van de stichting. Onze stichting heeft de ANBI status.

Onze gegevens in het kort

Statutaire naam : Stichting Vrienden van ORO
Oprichting : 17 november 1975
Laatste statutenwijziging : 13 mei 2011
Statutaire zetel : Helmond
Adres : Baroniehof 165, 5709 HL Helmond
Correspondentieadres : Postbus 96, 5700 AB Helmond
Dossiernummer k.v.k. : 41088139, Kamer van Koophandel voor Brabant
RSIN : 8062.04.874
ANBI status : ANBI sinds 1 januari 2008